சென்னை புத்தகச் சங்கமம்

No:84/1 Old N0:50,பெரியார் திடல்,
ஈ.வெ.கி சம்பத் சாலை,
வேப்பேரி,சென்னை--600007,
தமிழ்நாடு.
:044 - 26618161/62/63
:044 - 26618866
:chennaiputhagasangamam@gmail.com
:chennaiputhagasangamam
Chennai Puthaga Sangamam

No:84/1 Old N0:50,Periyar Thidal,
E.V.K Sampath Salai,
Vepery,Chennai,
Tamil Nadu,India.600007.
:044 - 26618161/62/63
:044 - 26618866
:chennaiputhagasangamam@gmail.com
:chennaiputhagasangamam